Personuppgiftspolicy

Ellos Group AB, Ruotsin yritystunnus 556217-1925, Ödesgärdsgatan 6, 501 86 Borås, Ruotsi (”Stayhard”) käsittelee henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja mukaan luettuna) mukaisesti.


TIETOSUOJAVASTAAVA


Stayhardin tietosuojavastaavana toimii Magnus Axelsson. Tietosuojavastaavan tehtävänä on huolehtia muun muassa siitä, että Stayhard käsittelee henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on dpo@ellosgroup.se


KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT


Stayhard käsittelee henkilötietoja, jotka asiakas luovuttaa Stayhardille, joita Stayhard kerää asiakkaalta ja joita Stayhard saa kolmansilta osapuolilta

Asiakkaan luovuttamat henkilötiedot
Asiakas luovuttaa henkilötietoja tehdessään ostoksia, rekisteröityessään uutiskirjeen tilaajaksi, perustaessaan käyttäjätilin, ottaessaan vakuutuksen, käyttäessään Stayhardin sivuston palveluita tai Stayhard:n sosiaalisen median kanavia ja käyttäessään kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan. Asiakkaan luovuttamat ja Stayhardin käsittelemät henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi nimen, osoitteen, henkilötunnuksen, matkapuhelin- ja kotipuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Asiakkaalta kerättävät henkilötiedot
Stayhard kerää asiakkaalta henkilötietoja, kun tämä tekee ostoksia Stayhardilta, on yhteydessä siihen ja käyttää sen sivustoa tai sosiaalisen median kanavia tai omaa käyttäjätiliään. Tällaisia tietoja ovat asiakkaan nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, asiakastiedot, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, asiakkaan käyttämien laitteiden ja ohjelmistojen tiedot, asiakkaan ja Stayhardin väliseen viestintään liittyvät tiedot (kuten nauhoitteet), asiakkaan selailutottumukset (sijainti, istuntoaika, aiemmin selatut ulkopuoliset sivustot, asiakkaan käyttämät Stayhardin sivustot ja Stayhardin sosiaalisen median kanavat, asiakkaan mieltymykset ja muu Stayhardin tuotteiden ja palveluiden käyttö), selailu- ja ostohistoria, asiakkaan selailemat ja ostoskoriin siirtämät tuotteet, maksutapa, tilin saldo, mahdollinen luoton käyttö ja asiakkaan toiminta Stayhardin sivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja sivustolla.

Kolmansilta osapuolilta saatavat henkilötiedot
Stayhard saattaa saada sähköpostiviestejä ja muita viestejä, jotka sisältävät kolmansien osapuolien henkilötietoja. Tällöin Stayhard käsittelee näitä henkilötietoja. Stayhard ilmoittaa asiakkaalle kolmantena osapuolena käsittelystä tarvittaessa.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SYYT JA OIKEUDELLISET PERUSTEET


Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hallinnointi
Stayhard käsittelee asiakkaan nimeä, matkapuhelin- ja kotipuhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, ostohistoriaa ja viestintään liittyviä nauhoitteita voidakseen palvella asiakasta hyvin ja hallinnoida asiakassuhdetta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Stayhard:n ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen taikka Stayhard:n oikeutettu etu palvella hyvin tahoja, jotka eivät ole sen asiakkaita. Tällaisen käsittelyn yhteydessä Stayhard:n etu syrjäyttää asiakkaan mahdollisen yksityisyyden suojaa koskevan edun.

Ellei asiakas luovuta yllä mainittuja henkilötietoja, Stayhard ei voi toimittaa asiakkaalle tuotteita eikä täyttää muita asiakkaalle antamiaan sitoumuksia.

Luotto
Stayhard käsittelee asiakasta ja asiakkaan ostosta koskevia tietoja, jotta asiakas voi tehdä ostoksia luotolla. Stayhard käsittelee seuraavia asiakkaan tietoja: asiakasnumero, ostohistoria, luottotiedot (esimerkiksi asiakkaalle myönnetty luotto) ja henkilötunnus. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakkaan ja Stayhardin välisen sopimuksen täytäntöön paneminen.

Markkinointi
Stayhard käsittelee asiakkaan nimeä, henkilötunnusta, matkapuhelin- ja kotipuhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja ostohistoriaa sekä tietoja asiakkaan sosiaalisen median käytöstä voidakseen lähettää asiakkaalle uutiskirjeitä ja tarjouksia sähköpostitse, tekstiviestitse tai postitse. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, jonka asiakas antaa rekisteröityessään Stayhardin käyttäjäksi tai ostaessaan tuotteita sen valikoimasta. Asiakas antaa suostumuksensa rastittamalla yhden tai useamman valintaruudun Stayhardin sivustolta. Suostumuksen voi peruuttaa poistamalla valintaruutujen rastit.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Stayhard voi kerätä ja analysoida asiakkaan tietoja automaattisesti kehittääkseen tuotteitaan, palveluitaan ja tarjouksiaan. Tällaisia tietoja ovat asiakkaan nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, asiakastiedot, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, asiakkaan käyttämien laitteiden ja ohjelmistojen tiedot, asiakkaan ja Stayhardin väliseen viestintään liittyvät tiedot (kuten nauhoitteet), asiakkaan selailutottumukset, selailu- ja ostohistoria, asiakkaan tarkastelemat ja ostoskoriin siirtämät tuotteet, maksutapa, tilin saldo, mahdollinen luoton käyttö ja asiakkaan toiminta Stayhardin sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sivustolla. Stayhard tarjoaa asiakkaalle hänen käyttäjätottumustensa analyysin (ns. profiloinnin) perusteella räätälöityä tietoa, kuten mainoksia tai kampanjoita, joiden se arvioi kiinnostavan asiakasta. Stayhardilla ei ole tällä hetkellä käytössä sellaista automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia asiakkaaseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, jonka asiakas antaa rekisteröityessään Stayhardin käyttäjäksi tai ostaessaan tuotteita sen valikoimasta. Asiakas antaa suostumuksensa rastittamalla yhden tai useamman valintaruudun Stayhardin sivustolta. Suostumuksen voi peruuttaa poistamalla valintaruutujen rastit.

Tilastointi
Stayhard käsittelee asiakkaan asiakasnumeroa ja muita numeroviiteitä tilastojen koostamista varten. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Stayhardin oikeutettu etu kerätä tilastoja ja kehittää niiden perusteella toimintaansa. Tämän vuoksi Stayhardin etu tällaisen käsittelyn yhteydessä syrjäyttää asiakkaan mahdollisen yksityisyyden suojaa koskevan edun.

Reklamaatiot ja palautukset
Stayhard käsittelee asiakkaan nimeä, osoitetta, henkilötunnusta, matkapuhelin- ja kotipuhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja ostohistoriaa, jotta se voi hoitaa asiakkaan mahdolliset tuotteiden palautuspyynnöt ja jotta asiakas voi käyttää kuluttajan oikeuksiaan Stayhardin mahdollisen virhe- ja viivästysvastuun yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Stayhardin kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.

Kirjanpito
Stayhard käsittelee asiakkaan ja Stayhardin välistä maksutapahtumaa koskevia tietoja kirjanpitoa varten. Stayhard käsittelee ostosta, nimeä, osoitetta, matkapuhelin- ja kotipuhelinnumeroita ja sähköpostiosoitetta koskevia tietoja. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Stayhardin lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.


HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA NIIDEN MAANTIETEELLINEN KÄSITTELYPAIKKA


Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Ellos Group konserniin kuuluville yhtiöille, jotka voivat myös käsitellä tietoja.

Stayhard voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja myös kolmansille osapuolille. Näitä kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi huolitsijat tavaroiden toimituksen yhteydessä, viestintätoimistot uutiskirjeiden jakelun yhteydessä, markkinointiyhteistyökumppanit, luottotietoja tarkastavat yritykset, perintäyhtiöt ja Stayhardin liiketoiminnan oikeudellisia asioita hoitavat lakiasiaintoimistot. Jos asiakas tekee ostoksia luotolla, tiedot voidaan luovuttaa myös Resurs Bank AB:lle. Kaikki nämä toimijat vastaavat itsenäisesti asiakkaan henkilötietojen käsittelystä.

Stayhard voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja sen puolesta (henkilötietojen käsittelijöille). Stayhard on varmistanut henkilötietojen käsittelijöiden kanssa sopimuksin, että ne käsittelevät asiakkaan henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja Stayhardin ohjeiden mukaisesti.

Stayhard voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja viranomaisille, jos ne vaativat tietojen luovuttamista. Stayhard voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja myös mahdollistaakseen sulautumisen, yritysoston tai Stayhardin omaisuuden tai sen osan myynnin.

Stayhard käsittelee asiakkaan henkilötietoja lähtökohtaisesti ainoastaan EU- ja ETA-maissa. Jos asiakkaan henkilötietoja käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolisissa maissa, Stayhard ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että tiedot siirretään laillisesti ja että tiedot säilyvät suojattuina myös EU:n/ETA:n ulkopuolisten vastaanottajien käsittelyssä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN


Stayhard käsittelee henkilötietoja vain niin kauan kuin käsittely on tarpeellista siihen tarkoitukseen, johon tiedot on annettu tai kerätty. Henkilötiedot voidaan tallentaa useisiin eri paikkoihin eri tarkoituksia varten. Tämä tarkoittaa, että kun tietoja poistetaan jostakin järjestelmästä sen vuoksi, etteivät ne enää ole tarpeellisia alkuperäiseen tarkoitukseen, niitä voidaan kuitenkin säilyttää toisessa järjestelmässä sellaiseen tarkoitukseen, johon niitä vielä tarvitaan.

Asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hallinnointia varten käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin käsittely on tarpeellista Stayhardin ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai käsittely on Stayhardin oikeutetun edun mukaista. Stayhardin ja asiakkaan keskustelujen nauhoitteita käsitellään kolme kuukautta.

Luoton myöntämiseen tarvittavia henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeellista Stayhardin ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Markkinointia varten käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään siihen saakka, kun asiakas peruuttaa suostumuksensa, katkaisee tilauksensa tai pyytää muutoin Stayhardia lopettamaan viestinnän asiakkaalle. Stayhard poistaa tässä yhteydessä mahdollisuuksiensa mukaan asiakkaan henkilötiedot, jotka liittyvät automaattiseen päätöksentekoon ja/tai profilointiin.

Tilastointia varten käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään siihen saakka, kun niihin liittyvä kirjanpitoaineisto tuhotaan (7 vuotta).

Stayhardin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen tarvittavia henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin velvollisuudet sitovat Stayhardia (velvollisuudet voivat liittyä esimerkiksi takuuseen, vaatimuksiin tai peruutuksiin).

Kirjanpitoa varten henkilötietoja käsitellään seitsemän vuoden ajan sovellettavan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan säilyttää yllä mainittuja määräaikoja kauemmin, jos säilyttäminen on tarpeen lakiin, asetukseen tai viranomaispäätökseen perustuvan vaatimuksen täyttämiseksi.


ASIAKKAAN OIKEUDET


Asiakkaalla on tiettyjä lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, jotka liittyvät Stayhardin henkilötietojen käsittelyyn. Oikeuksien käyttöön liittyy tiettyjä edellytyksiä ja ehtoja, joista säädetään laissa (yleisessä tietosuoja-asetuksessa).

Asiakkaalla on oikeus maksutta ja kirjallisesta pyynnöstä saada tietää, mitä henkilötietoja Stayhard käsittelee hänestä. Asiakas voi milloin tahansa pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Asiakkaalla voi olla myös oikeus pyytää Stayhardia poistamaan rekisteriin merkitsemänsä asiakkaan henkilötiedot, rajoittamaan tietojen käsittelyä ja toimittamaan niistä jäljennös.

Jos asiakkaan pyyntö on perusteeton tai kohtuuton (esimerkiksi jos asiakas pyytää lyhyen ajan sisällä toistuvasti tietoja tai jäljennöksiä henkilötiedoistaan), Stayhardilla on oikeus kieltäytyä toimimasta asiakkaan pyynnön mukaisesti tai periä kohtuullinen maksu asiakkaan pyytämän toimenpiteen hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Asiakkaalla saattaa olla oikeus saada Stayhardille antamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia
Asiakas voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia tai siihen liittyvää profilointia varten. Jos asiakas ei halua henkilötietojaan käsiteltävän näihin tarkoituksiin, hänen tulisi ilmoittaa siitä Stayhardille käyttämällä tämän tietosuojaselosteen lopussa annettuja yhteystietoja (katso kohta 7). Stayhard keskeyttää tämän jälkeen henkilötietojen käsittelyn näitä tarkoituksia varten ja poistaa henkilötiedot edellyttäen, ettei sen tarvitse jatkaa henkilötietojen käsittelyä mitään muuta tässä tietosuojaselosteessa mainittua tarkoitusta varten.

Valitusoikeus
Jos asiakas on tyytymätön siihen, miten Stayhard on käsitellyt henkilötietoja, hän voi ottaa yhteyttä Stayhardiin (yhteystiedot kohdassa 7). Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle:

The Swedish Data Protection Authority Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

YHTEYSTIEDOT
Stayhardiin voi ottaa yhteyttä seuraavasti: - sähköposti: customerservice@stayhard.fi - puhelinnumero: +358 985658474 - postiosoite: Stayhard AB , 501 10 BORÅS